― Πάτα και άκου τον ―

spot_img

― Πάτα και άκου τον ―

spot_img

Απαγόρευση της αλιείας στα εσωτερικά νερά για το έτος 2024

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας κ.Θεόδωρου Μαρκόπουλου, απαγορεύεται από 15 Απριλίου μέχρι  30 Μαΐου 2024, η ενάσκηση της  επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας ιχθύων και...

Εκπαιδευτικοί  του 7ου Γυμνασίου σε πρόγραμμα ΕRASMUS

spot_img

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+  δύο εκπαιδευτικοί του σχολείου, η κ. Τούμπα Σουλτάνα ΠΕ04.05 και η κ.Κουκμά Ευθυμία ΠΕ08, συμμετείχαν σε επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Τeaching European IdentityCultural Heritage Approach».

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεξήχθη στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (EUI),  στο Πανεπιστήμιο Fiezole που εδρεύει στη Φλωρεντία της Ιταλίας. Το EUI είναι το κορυφαίο ινστιτούτο στην Ευρώπη αφιερωμένο στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Ιδρύθηκε το 1972 από τα έξι αρχικά μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και έχει κερδίσει τη φήμη του διακρατικού κόμβου έρευνας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Συνδέει την ακαδημαϊκή αριστεία και τις ερευνητικές δυνατότητες σε όλη την Ευρώπη, με τον κόσμο της πολιτικής και της πρακτικής, για τη βελτίωση της κοινωνίας.

Συμβάλλει στην πολιτιστική και επιστημονική ανάπτυξη της Ευρώπης μέσω της διδασκαλίας στο υψηλότερο πανεπιστημιακό επίπεδο, της διεπιστημονικής έρευνας σχετικά με τις κύριες κοινωνικές προκλήσεις και του ισχυρού πνευματικού λόγου και των συζητήσεων. Παράλληλα φιλοδοξεί  να συμβάλλει στη χάραξη πολιτικής που θα διαμορφώσει την κοινωνική πρόοδο και την προώθηση του ευρωπαϊκού πνεύματος. Στο κτίριο του οργανισμού φυλάσσονται τα Ιστορικά Αρχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης  που ιδρύθηκαν το 1983, τα οποία σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και την απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι ανοιχτά σε πρόσβαση από το κοινό. Έτσι, είναι διαθέσιμα για έρευνα, αρχεία που έχουν κατατεθεί από θεσμικά όργανα της ΕΕ σύμφωνα με τον τριακονταετή κανόνα που διέπει την πρόσβαση στο αρχειακό υλικό. Επίσης, εκεί συλλέγονται  και διατηρούνται ιδιωτικά έγγραφα ατόμων, κινημάτων και διεθνών οργανισμών που εμπλέκονται στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Τέλος, ο οργανισμός  προωθεί το δημόσιο ενδιαφέρον για θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενισχύει  τη διαφάνεια στη λειτουργία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Στόχοι του προγράμματος Erasmus+ ήταν:

  • Να επιμορφώσει τους εκπαιδευτικούς σε θέματα που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η Ευρωπαϊκή Ταυτότητα και η προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
  • Να εφοδιάσει τους εκπαιδευτικούς με γνώσεις και εμπειρίες για καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας σχετικά με την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι σημαίνει να είσαι Ευρωπαίος πολίτης.
  • Να βοηθήσει στο να αποκτήσουν οι εκπαιδευτικοί το απαραίτητο υπόβαθρο για την προώθηση προγραμμάτων Ευρωπαϊκής  συνεργασίας των σχολείων.

Στο πλαίσιο αυτό οι συμμετέχουσες εκπαιδευτικοί συνεργάστηκαν και αντάλλαξαν απόψεις και καλές πρακτικές με συναδέλφους τους  από την Σουηδία, την Ισπανία, την Γερμανία και την Ελλάδα. Η εκπαίδευση έγινε στην Αγγλική γλώσσα, η εκπαιδευτική εμπειρία που αποκόμισαν ήταν μοναδική ενώ η επαφή με καθηγητές/τριες και ακαδημαϊκούς άλλων Ευρωπαϊκών χωρών τους έδωσε την ευκαιρία να βελτιώσουν τις διαπολιτισμικές τους ικανότητες, να εκφράσουν κοινούς προβληματισμούς που αφορούν στον εκπαιδευτικό χώρο, και να ανταλλάξουν καινοτόμες πρακτικές και βιωματικές μεθόδους.

Οι αποκτηθείσες δεξιότητες στο πλαίσιο της εμπειρίας κινητικότητας αφορούσαν στην αρχειοθέτηση της ευρωπαϊκής ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, στη διδασκαλία της Ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω της συγχώνευσης της προσωπικής και οικογενειακής ιστορίας, στην εκπαίδευση για την ευρωπαϊκή ιθαγένεια έτσι όπως αυτή θεσμοθετήθηκε με τη συνθήκη του Μάαστριχτ, στην προώθηση κοινών ευρωπαϊκών δικαιωμάτων και αξιών και στον τρόπο λειτουργίας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Τέλος στη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας αναδείχθηκαν στρατηγικές ενεργούς μάθησης για τη διδασκαλία της  ευρωπαϊκής ιστορίας. Οι παραπάνω δεξιότητες που κατακτήθηκαν βοήθησαν  τις  συμμετέχουσες  εκπαιδευτικούς  να εξηγήσουν  την ιστορική διαδικασία ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω ελκυστικών και καινοτόμων δραστηριοτήτων , να χρησιμοποιήσουν αρχειακές πηγές για εκπαιδευτικό σχεδιασμό σχετικά με την ευρωπαϊκή ιθαγένεια , να ευαισθητοποιηθούν  σχετικά με τον αντίκτυπο της  ΕΕ στην καθημερινή ζωή των πολιτών της, να μάθουν να προωθούν τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες και την κληρονομιά και να προωθούν μια συνεργατική και υποστηρικτική στάση σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

Την εμπειρία αυτή, οι εκπαιδευτικοί θα τη μεταδώσουν στους συναδέλφους της σχολικής τους μονάδας και της ευρύτερης κοινότητας, ώστε να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν δράσεις  προς όφελος των μαθητών τους.