Σάββατο, 2 Μαρτίου, 2024
spot_imgspot_img
spot_img
spot_img

ΒΙΝΤΕΟ: Ομιλία Μακάριου Λαζαρίδη στην Ολομέλεια της Βουλής

Ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής στη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις»

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.

Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ο καθρέφτης των τοπικών κοινωνιών.

Το επίπεδο διακυβέρνησης που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη.

Ο θεσμός ο οποίος διαχειρίζεται την καθημερινότητα και έχει στο επίκεντρο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, διαδραματίζοντας παράλληλα κρίσιμο ρόλο στη Δημοκρατία και την κοινωνική ανάπτυξη.

Είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες του Κράτους, άρρηκτα συνδεδεμένος με την ευημερία και την πρόοδο της πατρίδας μας.

Ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση, άλλωστε, συνεπάγεται ισχυρές και συνεκτικές κοινωνίες, με την κινητοποίηση των κατά τόπους αναπτυξιακών παραγωγικών δυνάμεων.

Έτσι είναι – ή θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι – η μορφή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα του 2023, συναγωνιζόμενη και όχι ανταγωνιζόμενη την κεντρική διοίκηση του Κράτους.

Δυστυχώς, τα πράγματα δεν είναι πάντα τα επιθυμητά και κάποιες φορές – μάρτυρες είμαστε όλοι μας – διαπιστώνονται δυσλειτουργίες και έλλειψη οργάνωσης στους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας.

Και αυτό ενώ ουδέποτε υπήρχαν περισσότεροι διαθέσιμοι πόροι για την Αυτοδιοίκηση απ’ ό,τι σήμερα, προκειμένου να υλοποιηθούν μια σειρά από σημαντικά έργα, προς όφελος πάντα των τοπικών κοινωνιών.

Στην άρση αυτών των δυσλειτουργιών, την καλύτερη οργάνωση και το «συμμάζεμα» των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με όρους διαφάνειας και δημόσιας λογοδοσίας, έρχεται να συμβάλλει το εν λόγω σχέδιο νόμου. Μια βαθιά μεταρρύθμιση στην οργάνωση και λειτουργία των Ο.Τ.Α., πρώτου και δεύτερου βαθμού.

Με αφορμή εξάλλου τις εκλογές της προσεχούς Κυριακής, το συγκεκριμένο σχέδιο, από τη στιγμή που θα γίνει νόμος του Κράτους, θα αποτελεί ουσιαστικά ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας για τους νέους αιρετούς, που θα επιλέξουν οι πολίτες να τους διοικήσουν για την επόμενη πενταετία.

Περίπου δυόμισι μήνες πριν αυτοί αναλάβουν, θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν τις αλλαγές και την νέα οργανωτική δομή του Δήμου τους, μετά και την ενσωμάτωση των 500 περίπου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και κοινωφελών επιχειρήσεων στον πυρήνα λειτουργίας του Δήμου.

Είναι μια σημαντική δομική αλλαγή στο ισχύον σύστημα, όπως με εξαιρετικό τρόπο ανέλυσε και ο εισηγητής μας κ. Νικολακόπουλος, που αφορά θέματα εξορθολογισμού και διαφάνειας, με απόλυτη φυσικά εγγύηση της ομαλής λειτουργίας και πλήρους μετάβασης όλου του προσωπικού, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, στους Δήμους.

Το ίδιο θα ισχύσει και για τη διαχείριση των σχολικών μονάδων, που σήμερα γίνεται από τις σχολικές επιτροπές και οι οποίες θα περάσουν επίσης στους Δήμους. Τα κονδύλια που χρειάζεται ένα σχολείο για θέρμανση ή για βελτίωση των εγκαταστάσεών του θα τυγχάνουν πλέον κεντρικής διαχείρισης.

Η φιλοσοφία της απόφασης για μεταφορά του προσωπικού, των πόρων και των αρμοδιοτήτων τους στον κεντρικό πυρήνα των Δήμων έγκειταιστη διασφάλιση της καλύτερης διαχείρισης πόρων, της πιο αποτελεσματικής κατανομής αρμοδιοτήτων στο προσωπικό και οικονομιών κλίμακας από την ενοποίηση προμηθειών και υπηρεσιών.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.

Σημαντική καινοτομία στο νομοσχέδιο θεωρείται και η δρομολόγηση συνεδρίασης ελέγχου πεπραγμένων δημοτικής και περιφερειακής αρχής (άρθρα 7 και 17), η οποία προσομοιάζει στο μοντέλο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ενισχύοντας τον δημόσιο έλεγχο των πεπραγμένων των αυτοδιοικητικών αρχών.

Η αυξημένη αυτή λογοδοσία αναμφίβολα θα ενισχύσει την κλονισμένη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ́ δημοτών και Δήμων.

Βεβαίως, πολλά έχουν να γίνουν ακόμα για την καλύτερη απόδοση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μεταξύ άλλων, η σύνταξη του Ενιαίου Κώδικα Αυτοδιοίκησης, που θα συζητήσει η Κυβέρνηση με τη νέα διοίκηση της ΚΕΔΕ, η οποία θα εκλεγεί στις αρχές του 2024, ώστε να μπει φρένο στην πολυνομία και την ερμηνεία της νομοθεσίας κατά το δοκούν. Έτσι, θα γνωρίζει πλέον ο καθένας το ρόλο του και τις αρμοδιότητές του, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες των λόγων και των πράξεών του.

Το αντιμετωπίσαμε αρκετές φορές στο παρελθόν, όταν ιδίως κατά την αντιμετώπιση ακραίων φυσικών φαινομένων, μπερδεύονταν οι γραμμές. Ο ένας επέρριπτε την ευθύνη στον άλλο και τελικά η εξυπηρέτηση του πολίτη γινόταν μετ’ εμποδίων. Είναι κάτι που θα πρέπει να το διευθετήσουμε άμεσα, καθώς οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας είναι πολλές και κυρίως επικίνδυνες!

Επιπλέον, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει η Κυβέρνησή μας να αντιμετωπίσει και ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα κατά την άποψή μου. Μέχρι σήμερα – και σε αυτό νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι εδώ μέσα στην αίθουσα – οι διοικητικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, είχαν αποσπασματικό χαρακτήρα. Αφορούσαν είτε μεμονωμένα επίπεδα του όλου διοικητικού συστήματος, είτε μεμονωμένους τομείς ή υποτομείς της δημόσιας πολιτικής. Καμία μεταρρύθμιση δεν εστίασε στο συνολικό σύστημα διοίκησης και στο σύνολο των δημόσιων πολιτικών, όπου εμπλέκονται όλες οι διοικητικές βαθμίδες.

Η έμφαση όλων των μεταρρυθμίσεων περιοριζόταν στην ανακατανομή διοικητικών αρμοδιοτήτων και όχι στη συμμετοχική διακυβέρνηση, η οποία εμπεριέχει μηχανισμούς και διαδικασίες εταιρικού σχεδιασμού, συντονισμού, εφαρμογής, εποπτείας, παρακολούθησης, αξιολόγησης, αναθεώρησης ανά τομέα δημόσιας πολιτικής.

Περιμένω, λοιπόν, ως κυβερνητικός βουλευτής ενός Κόμματος που πιστεύει και υλοποιεί μεταρρυθμίσεις να προχωρήσουμε πιο ουσιαστικά, πιο γρήγορα και φυσικά πιο αποτελεσματικά.

Και ναι, το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου δεν λύνει όλα τα προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και δεν αντιμετωπίζει τις παθογένειες που σας ανέφερα, όμως αποτελεί ένα μεγάλο βήμα για την εξομάλυνση της λειτουργίας της, με διαφανείς διαδικασίες και σταθερά προς όφελος των πολιτών. Και γι’ αυτό σας αξίζουν συγχαρητήρια.

Άλλωστε, η ποιότητα ζωής των πολιτών είναι το μεγάλο μας στοίχημα και με τη σημερινή μεταρρύθμιση πετυχαίνουμε μία σπουδαία νίκη προς αυτήν την κατεύθυνση.

Γι’ αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας καλώ, να ψηφίσουμε μαζί το νομοσχέδιο, αφήνοντας πίσω τα μικροκομματικά οφέλη και προτάσσοντας το κοινό καλό.

Ας δείξουμε στην κοινωνία ότι μπορούμε – έστω στα βασικά – να συνεννοηθούμε και να πάμε τη χώρα ένα ακόμα βήμα προς τα εμπρός.

Σας ευχαριστώ πολύ.